ЗМІСТ/СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ

PROBLEMS ARTICLES

Смоляр В.І.
Стан фактичного харчування населення незалежної України
Smolyar V.I.
State of Ukrainian pupil nutrition after independent
Залесский В.Н., Великая Н.В.
Роль фактического питания при дисрегуляции воспалительного ответа на стресс, депрессию и нарушения настроения
Zalesskij V.N., Velykaya N.V.
The role of nutrition in actual dysregulation of the inflammatory response to stress, depression and mood disorders

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ORIGINAL RESEARCHS

Бебешко В.Г., Матасар Г.Т., Матасар В.І., Луценко О.Г.
.Проблеми профілактики, діагностики та лікування залізодефіцитних анемій в умовах дії малих доз іонізуючого випромінювання
Bebeshko V.G., Matasar G.T., Matasar V.I., Lutsenko O.G.
Problems prevention, diagnosis and treatment of iron deficiency anemia in terms of existing Small doses of ionizing radiation
Швець О.В., Банковська Н.В.
Проблеми нормування фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії
Shvets O.V., Bankovska N.V.
Problems normalization physiological needs of the population of Ukraine in key nutrients and energy
Пересічний М.І., Карпенко П.О., Хлібійчук О.В.
Наукова концепція організації раціонального харчування учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів
Peresichnij M.I., Karpenko P.O., Hlibijchuk O.V.
The scientific concept of rational food for the students of secondary and vocational schools
Слободкін В.І., Левицька В.М.
Харчові отруєння фікотоксинами: етіологія, клініка, профілактика (oгляд літератури)
Slobodkin V.I., Levicka V.M.
Food poisonings of phycotoxins: etiology, clinic, prophylaxis (review of literature)
Смоляр В.І., Петрашенко Г.І.
Гігієнічні аспекти біотехнології харчових продуктів
Smolyar V.I., Petrashenko G.I.
Hygienic aspects of food biotechnology
Адамчук Т.В.
Стевія та підсолоджувачі на її основі
Adamchuk T.V.
Stevia is a sweeteners and based on it

З ІСТОРІЇ НУТРИЦІОЛОГІЇ

TO HISTORY OF NUTRITIOLOGY

Смоляр В.І.
Концепція дієти Європейського Середземномор'я в сучасній нутриціології. Резерви білкової їжі
Smolyar V.I.
Diet conception of Europian Mediterian in modern nutritiology. Reserves of Protein food

ВІД РЕДАКЦІЇ

EDITORIAL INFORMATION

Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Проблеми харчування" The rules of article design


| Повернутися до попередньої сторінки |