english
 
institute

activities sertification services contacts zvitnist journals miscellanea
 

Звітність щодо фінансово-господарської діяльності

       Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України» відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності", який вступив в силу 25 червня 2016, оприлюднює річну фінансову звітність.


2013 рік


2014 рік


2015 рік


2016 рік

Ф1. Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід за перше півріччя)
Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Ф4. Звіт про власний капітал
Ф5. Примітки до річної фінансової звітності
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями
Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
| home | Діяльність | Сертифікація | Послуги | Контакти | Звітність | Журнали | Різне |


sbornik tezisov ukrainian toxicology society medical sites in ukraine
 


© Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України, 1999-2016