institute

activities annouces services contacts spetsializovana vchena rada zvitnist preventing corruption journals miscellanea
 

Звітність щодо фінансово-господарської діяльності

       Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України» відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності", який вступив в силу 25 червня 2016, оприлюднює річну фінансову звітність.


2013 рік


2014 рік


2015 рік


2016 рік


2017 рік


2018 рік

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2018 рік
Ф1. Баланс (Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року)
Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід за 2018 рік)
Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Ф4. Звіт про власний капітал
Ф5. Примітки до річної фінансової звітності
Додаток до приміток до річної фінансової звітності Інформація за сегментами
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за 2018 рік
Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2018 рік

2019 рік

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за третій квартал 2019 року
Ф1. Баланс (Звіт про фінансовий стан на 30 вересня 2019 року)
Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід за 9 місяців 2019 року)
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за три квартали 2019 року
Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за три квартали 2019 року

       На лист МОЗ України від 27.04.2018р. №10.04-13/333/10811 Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України (далі - Науковий центр) повідомляє, що Науковий центр відповідно до вимог ст. 73 Господарчого кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016р. № 1067 оприлюднює інформацію про свою діяльність.
| home | Діяльність | Сертифікація | Послуги | Контакти | Звітність | Запобігання корупції | Журнали | Різне |


sbornik tezisov ukrainian toxicology society medical sites in ukraine
 


© Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України, 1999-2016