institute

activities annouces services contacts spetsializovana vchena rada zvitnist preventing corruption journals miscellanea
 
ufireg
Інформаційні бюлетні


Загальна інформація
      З 1 липня 2011 року Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України бере участь у реалізації проекту спільної програми "Центральна Європа"(2007-2013) під назвою "UFIREG" (Ultrafine Particles — an evidence based contribution for the development of regional and European environmental and health policy” (Ультрамікроскопічні (нано-) часточки — обґрунтування внеску в розвиток політики захисту навколишнього середовища та охорони здоров’я).
      Основний пріоритетний напрямок – навколишнє середовище та здоров’я. Сфера діяльності: зниження ризику та вимірювання потенційної небезпеки для здоров’я природних та антропогенних факторів. Терміни виконання: липень 2011 – червень 2014 (42 місяці). Загальний бюджет проекту 2.053.785 Євро.
      Головним партнером визначено — Технічний університет(Дрезден). Партнерами проекту стали: Саксонське Державне Агентство Навколишнього середовища, Сільського господарства та Геології (Дрезден), Гельмгольц-центр, Німецький дослідний центр з гігієни навколишнього середовища (Мюнхен), Інститут експериментальної медицини Академії наук Чехії, Департамент генетичної екотоксикології (Прага), Інститут гідрометеорології (Прага), Інститут громадського здоров’я ім.Сельє (Любляна), Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України. Керівником проекту призначено голову Саксонської наукової Асоціації з громадського здоров’я професора В.Кірха.
      Головною метою проекту є дослідження зв’язку між концентрацією ультрамікроскопічних (нано-) часточок у повітрі та здоров’ям людини й забезпечення наукового обґрунтовання політики захисту навколишнього середовища та охорони здоров’я. У ході проекту передбачається визначення в повітрі кількості ультрамікроскопічних (нано-) часточок пилу (розміром від 20 до 500 нм), а також вивчення пов’язаних з ними показників стану здоров’я міського населення (Дрезден, Мюнхен, Прага, Любляна, Чернівці).
      До 2013 року у країнах Європи заплановано перегляд існуючих та створення нових директив, щодо контролю якості повітря, із урахуванням рівнів ультрамікроскопічних (нано-) часточок та їх впливу на здоров’я. В найближчий час в Україні тільки планується організувати спостереження за вмістом в атмосферному повітрі дрібнодисперсних твердих часточок пилу (10 мкм). Однак, обмежені фінансові та технічні ресурси не дозволяють виконувати ці роботи і організовувати безперервні або середньодобові виміри концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. Зважаючи на вищевикладене, участь у проекті сприятиме впровадженню в Україні сучасних технологій оцінки забруднення атмосферного повітря ультрамікроскопічним пилом та розвитку епідеміологічних досліджень здоров’я населення з кількісною оцінкою ризику від впливу наночасточок. Це забезпечить накопичення позитивного досвіду зі створення інформаційних баз даних з оцінки стану здоров’я, обумовленого забрудненням атмосферного повітря, а також стимулюватиме удосконалення підходів до організації та впровадження в Україні соціально-гігієнічного моніторингу, передбаченого Постановою Кабінету Міністрів України №182 від 22.02.2006 р. "Про затвердження порядку проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу". Участь в подібних проектах сприятиме підвищенню наукового рейтингу інституту та забезпечить надійну базу для участі в наступних міжнародних проектах.
      Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області та Головне управління охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації стали асоційованми партнерами проекту, які забезпечать загальну підтримку та розповсюдження важливої інформації про проект та його результати на регіональному рівні. Гідрометеослужба Чернівецької області дала згоду на розміщення приладу на одному з постів спостереження міста Чернівці.
      Відповідно до грантового контракту проект розбито на 7 етапів, по 6 місяців кожний. На даний момент триває перший етап, оргкомітетом проекту напрацьовуються спільні документи (угода про партнерство, фінансова угода, календарний план, бюджет, інформаційні бюлетені, список потенційних отримувачів інформації про результати проекту, тощо), які передбачені положенням та настановою про впровадження спільної операційної програми "Центральна Європа".
      Відвідувачі нашого сайту мають нагоду ознайомитись з випусками інформаційних бюлетенів проекту.sbornik tezisov ukrainian toxicology society medical sites in ukraine
 


© Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України, 1999-2016