services
activities annouces services contacts spetsializovana vchena rada zvitnist preventing corruption journals miscellanea

 

Інститут виконує науково-дослідні, експертні токсиколого-гігієнічні, санітарно-хімічні, санітарно-мікробіологічні та арбітражні дослідження за контрактами (угодами), договорами з вітчизняними і закордонними фірмами, підприємствами, організаціями.

Предметом угод (договорів) є:

експертиза науково-технічної документації, що характеризує безпеку речовин, матеріалів, продуктів, виробів різного призначення;

проведення токсиколого-гігієнічних і санітарно-хімічних досліджень;

підготовка гігієнічного висновку для регулюючих органів щодо можливості реєстрації, виробництва та застосування об’єкту дослідження в Україні.

Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя зареєстрований в реєстрі Держстандарту України як орган з добровільної сертифікації* (реєстраційний № ОДС-056 від 13.06.2002 р.), та може проводити роботи з сертифікації продукції та послуг за наступною номенклатурою:

  Харчові продукти та продовольча сировина, в тому числі, біологічно-активні добавки, харчові добавки;

  Руди кольорових металів та продукція добувної промисловості;

  Полімерні і синтетичні матеріали та виробів з них, меблі;

  Продукція легкої промисловості;

  Парфюмерно-косметичної продукції;

  Хімічна продукція та лакофарбні матеріали;

  Вироби медичного призначення;

  Послуги громадського харчування;

  Системи управління якістю, системи управління довкіллям.

Добровільна сертифікація проводиться:
– для впевненості в достовірності та об'єктивності оцінки товарів і послуг;
– для посилення конкурентоспроможності товарів та послуг;
– з метою попередження постачання та реалізації товарів, що не відповідають встановленим вимогам.

* — у відповідності до Декрету КМ України № 46-93 від 10.05.1993 р. "Про стандартизацію і сертифікацію", Стаття 22:

"Добровільна сертифікація може проводитися на відповідність продукції вимогам, що не віднесені актами законодавства та нормативними документами до обов'язкових вимог, з ініціативи виготівника, продавця, споживача, органів державної виконавчої влади, громадських організацій та окремих громадян на договірних умовах між заявником та органом з сертифікації."

Детальну інформацію ви можете отримати:
телефон: 526 97 04,
факс: 526 96 43


| home | Діяльність | Сертифікація | Послуги | Контакти | Звітність | Запобігання корупції | Журнали | Різне |