ЮБИЛЕИ

До 70-річчя від дня народження
БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА ШТАБСЬКОГО

24 червня 1999 р. виповнилося 70 років від дня народження, 43 роки науково-педагогічної, громадської та 57 років загальної трудової діяльності завідувача кафедри гігієни та профілактичної токсикології Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького доктора медичних наук професора Бориса Михайловича Штабського.

Б.М. Штабський народився у м. Вінниці в родині службовців. Трудове загартування розпочалося з 13 років — спочатку в евакогоспіталі N 3358, пізніше — на ремонтно-механічному заводі. Шлях у медицину обрав у 1950 р., вступивши до Львівського державного медичного інституту. Після його закінчення у 1956 р. був скерований на кафедру загальної гігієни, де і розпочалося становлення Б.М. Штабського як видатного вченого і педагога. Вже через рік в медичних журналах з’явилися його перші наукові розробки з питань гігієни дітей та підлітків. Але поряд з цим відчув покликання до токсикології, коли з’ясував причини та умови виникнення хімічних дерматитів у шахтарів Львівсько-Волинського вугільного басейну і запропонував заходи їх профілактики. Після цього й розпочав систематичні експериментальні дослідження і методичні розробки в галузі профілактичної токсикології. У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Оксид вуглецю як клітинна отрута", у 1975 р. — докторську дисертацію "Методичні основи вивчення кумуляції у токсиколого-гігієнічних дослідженнях".

Проф. Б.М. Штабський до 1976 р. працював на кафедрі загальної гігієни, послідовно обіймаючи посади старшого лаборанта, асистента — з 1957 р., доцента — з 1968 р. У 1977 р. перейшов на кафедру гігієни харчування з курсом гігієни дітей та підлітків, де з 1980 р. працював професором, а з 1982 р. — завідувачем. На цій кафедрі з 1991 р. започаткував викладання для студентів спецкурсу профілактичної токсикології, що пізніше стало підставою утворення кафедри гігієни та профілактичної токсикології.

Наукові дослідження проф. Б.М. Штабського пов’язані з розробкою фундаментальних методологічних проблем вивчення токсичності та небезпечності шкідливих хімічних речовин і їх гігієнічного нормування в об’єктах навколишнього середовища та харчових продуктах. Ним побудовано оригінальні концепції кумуляції, комбінованої дії та теорію системного регламентування ксенобіотиків у різних середовищах за звичайних та екстремальних умов, розроблено прискорені методи обгрунтування нормативів. Проф. Б.М. Штабським вперше введено принципово нову залежність доза-статус на підставі діагностики передпатологічних станів у токсикологічному експерименті, розвинуто методичні підходи до регламентації речовин шкірно-резорбтивної дії у воді водойм та вивчення процесів трансформації при обгрунтуванні нормативів ксенобіотиків у водному середовищі. Розроблені методичні підходи, критерії та методи знайшли своє втілення в офіційних вітчизняних та міжнародних методичних документах і використовуються в практиці наукових досліджень,

Проф, Б.М. Штабський є автором близько 300 наукових праць, у тому числі 6 монографій і довідників (у співавторстві), 2 авторських свідоцтв на винаходи, понад 50 гігієнічних нормативів ксенобіотиків у воді водойм та добових раціонах харчування. Підготував 3 докторів та 4 кандидатів медичних наук.

Проф. Б.М. Штабський висококваліфікований педагог, досвідчений методист, автор ряду посібників і науково-методичних робіт для студентів і лікарів, співавтор підручника "Гігієна харчування". Свій великий досвід і знання передає молодому поколінню лікарів, учням, колегам. Він бере активну участь у громадській роботі та вихованні молоді, надає допомогу в науково-практичній діяльності санітарно-епідеміологічної служби Львівської області. Протягом багатьох років був членом секції "Гігієна води і санітарна охорона водойм", секції по встановленню ГДК пестицидів у повітрі робочої зони, проблемних комісій "Наукові основи гігієни навколишнього середовища", "Наукові основи гігієни харчування".

Проф. Б.М. Штабський є експертом Постійної комісії з питань державних випробувань і державної регламентації пестицидів та агрохімікатів, членом двох комісій Комітету з питань гігієнічного нормування МОЗ України, членом правлінь Українських наукових товариств гігієністів і токсикологів, членом правління Львівського обласного наукового товариства токсикологів. Б.М. Штабського нагороджено медаллю "За перемогу над Німеччиною", ювілейними медалями та почесними грамотами. Всі, хто знає Бориса Мойсейовича, люблять цю талановиту, щедру, прекрасну і мудру людину, людину невичерпної енергії та нових ідей.

Сердечне вітаємо ювіляра, бажаємо йому кріпкого здоров’я, подальших творчих успіхів на ниві гігієнічної науки, підготовки і виховання фахівців з профілактичної токсикології, гігієністів та лікарів-лікувальників.

З РОСИ І ВОДИ!

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького
Правління Львівського наукового товариства гігієністів
Правління Львівського обласного наукового товариства токсикологів


| Содержание |