ЮБИЛЕИ

Доктор медичних наук
ВОЛОДИМИР ВЕНЕДИКТОВИЧ ХРАПАК

15 вересня 1998 року виповнилося 70 років з дня народження та 50 років науково-практичної діяльності головного наукового співробітника Інституту фармакології та токсикології АМН України доктора медичних наук Храпака Володимира Венедиктовича.

Володимир Венедиктович народився в Київській області. У 1948 році закінчив Київське військово-медичне училище, а з 1957 по 1963 рік був студентом санітарно-гігієнічного факультету Київського медичного інстутуту. Після закінчення інституту працює безперервно в Інституті фармакології та токсикології АМН України.

Володимир Венедиктович — відомий спеціаліст в області токсикології, зокрема в області токсикології хімічних катастроф. Він автор понад 150 робіт у цьому напрямку, в тому числі однієї монографії, 8 винаходів, багатьох нормативно-методичних документів. Значна частина його праць, кандидатська та докторська дисертації стосуються розробки способів фармакологічного захисту населення в умовах хімічних катастроф та масових отруєнь. Ним розроблені теоретичні та практичні принципи відбору та використання лікарських засобів аптечної мережі у резервних схемах фармакологічного захисту населення в умовах хімічних катастроф та масових отруєнь. При цьому наголошувалося на передумовах пошуку альтернативних (резервних) антидотів та створення резервних схем фармакологічного захисту від катастрофальних отрут, зокрема підкреслювалося, що більшість існуючих фармакологічних засобів мають декілька механізмів дії, які часто знаходяться поза увагою дослідників та лікарів, а можливі антидотні властивості у переважної більшості лікарських препаратів не вивчалися і це при тому, що в останній час на сучасний фармацевтичний ринок надходить значна кількість ліків — аналогів та препаратів з подібними механізмами дії.

В.В. Храпак на основі аналізу значного масиву даних про хімічні інціденти та катастрофи обгрунтував класифікацію отрут, які несуть значний ризик хімічних катастроф. Вказана класифікація дає можливість проводити раціональний прогноз можливих критичних ситуацій в України, викликаних токсичними речовинами, та науково-практичне обгрунтування системи відповідних заходів по зменшенню клініко-токсикологічних, санітарно-гігієнічних та екотоксикологічних наслідків.

В.В. Храпаку притаманні гостре відчуття нового в науці, застосування сучасних методів дослідження при вирішенні наукових задач, надзвичайна працелюбність, висока працездатність, вимогливість до себе та результатів своєї роботи.


| Содержание |