ХРОНІКА

Ювілейні дати

Доктор медичних наук
Олексій Павлович ВІКТОРОВ

В травні 2005 року виповнилося 60 років керівнику відділу клінічної фармакології з лабораторією функціональної діагностики Інституту кардіології ім. акад. М.Д. Стражекса АМН України, головному науковому співробітнику-експерту, члену науково-експертної Ради Державного Фармакологічного центру МОЗ України, доктору медичних наук, професору Вікторову Олексію Павловичу.

fotoОлексій Павлович народився 3 травня 1945 року в м. Києві в родині лікаря-фронтовика. Після закінчення із срібною медаллю середньої школи, поступив в 1963 р. на педіатричний факультет Київського медичного інституту, який закінчив в 1969 р. За активну діяльність в науковому студентському товаристві, зокрема гуртку на кафедрі фармакології, був рекомендований Вченою радою Інституту на наукову роботу. Післядипломне навчання пройшов в очній аспірантурі при кафедрі фармакології Київського медичного інституту (1969—1972) під керівництвом академіка Олександра Ілліча Черкеса. Після її закінчення в 1972 році захистив дисертацію на вчений ступінь кандидата медичних наук. З 1972 по 1981 рр. працював асистентом кафедри фармакології КМІ, а з 1982 р. — доцентом (зав. курсом клінічної фармакології). В 1985 р. захистив докторську дисертацію, яка була визнана ВАК СРСР за підсумками 1980—1985 рр. однією з кращих в колишньому СРСР. В 1973—1981 рр. був заступником декана, а з 1982 по 1988 рр. — деканом по роботі з іноземними студентами КМІ. З 1992 по 1993 рр. працював заступником начальника ГУ МОЗ України (зав. відділом науки). В 1993—1995 рр. був заступником голови Фармакологічного комітету МОЗ України. Одночасно проф. Вікторов О.П. залишався завідуючим курсом клінічної фармакології Національного медичного університету. З 1995 р. по теперішній час — зав. відділом клінічної фармакології з лабораторією функціональної діагностики Інституту кардіології ім. акад. М.Д. Стражекса АМН України. З 1995 р. по 1999 р. керівник Центру побічної дії ліків Фармакологічного комітету МОЗ України, з 1999 по 2002 рр. — зав. відділом фармакологічного нагляду Державного фармакологічного Центру МОЗ України, з 2002 р. і по теперішній час — заст. зав. відділом координації та контролю клінічних випробувань лікарських засобів ДФЦ МОЗ України, засновник та керівник науково-практичного напрямку контролю за безпекою ліків при їх медичному застосуванні в Україні. Під керівництвом проф. Вікторова О.П. захищено 3 кандидатські дисертації та в стадії підготовки — 2. Проф. Вікторов О.П. є одним з фундаторів Фармакологічного комітету МОЗ України (1991—1992).

З 1997 р. по 2000 р. проф. Вікторов О.П. одночасно працював на посаді зав. курсом клінічної фармакології Київського медичного інституту Української асоціації народної медицини, активно допомагав створенню науково-педагогічного підрозділу в цьому молодому учбовому закладі. Протягом 7 років (з 1997 по 2004 рр.) проф. Вікторов О.П. був засновником та керівником курсу клінічної фармакології та фармакотерапії в Київському Соломонову Університеті, де викладав студентам медико-інженерного факультету. Крім особистого внеску в створення в Україні клінічної фармакології як учбової дисципліни, під керівництвом проф. Вікторова О.П. протягом багатьох років проводяться наукові, предреєстраційні та постмаркетингові клініко-фармакологічні дослідження лікарських засобів. Він є автором біля 600 наукових праць, в тому числі більше 30 монографій, підручників, керівництв, більше 20 методичних керівництв як з фармакології, так і з клінічної фармакології та фармакотерапії для викладачів та студентів медичних та фармацевтичних вузів, а також для лікарів різних фахів.

Протягом майже 40-річного наукового життя Олексій Павлович вніс суттєвий доробок в розвиток вітчизняної експериментальної педіатричної фармакології, становлення клінічної фармакології, а останнім часом зокрема такого важливого її розділу як вивчення проблем побічної дії ліків. Як організатор він розкрив свій талант при створенні кафедр та курсів клінічної фармакології у вищих медичних та фармацевтичних закладах України та колишнього СРСР, в період організації фармакологічного комітету МОЗ України, керівництва відділом науки МОЗ України, а в останні 10 років — в створенні системи фармакологічного нагляду в Україні.

Проф. Вікторов О.П. член Президії ради ряду наукових товариств і асоціацій в Україні, активний член редакційних колегій багатьох наукових медичних журналів та автор науково-інформаційних і популярних видань, багаторічний член спеціалізованих наукових рад в Інституті фармакології та токсикології АМН України та Інституті кардіології ім. акад. М.Д. Стражекса АМН України, а за свою наукову кар'єру: протягом кількох десятків років в Національному медичному університеті, в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України.

Професор Вікторов О.П. не тільки досвідчений лектор, а й популяризатор наукових знань. Його численні виступи перед різними аудіторіями мас-медіа завжди викликають великий інтерес як слухачів, так і читачів в різних куточках України.

Олексій Павлович добре відомий як чуйна, скромна, толерантна, разом з тим, вимоглива як керівник, щира на професійну та людську допомогу людина, з широким енциклопедичним рівнем знань.

Свій ювілей проф. Вікторов О.П. зустрічає у розквіті творчих та духовних сил. Бажаємо йому фізичних сил в оточенні учнів, поважаючих його колег, друзів-однодумців, дітей та онуків.

Щиро поздоровляємо Олексія Павловича з важливою датою у житті та бажаємо йому завжди залишатись енергійним та творчим дослідником, якого поважає і цінує медична спільнота.

Редакція журналу

 


| Зміст |