ХРОНІКА

Конференції, з'їзди, симпозіуми

 

logo

ІІ З'ЇЗД ТОКСИКОЛОГІВ УКРАЇНИ
12—14 жовтня 2004 року, Київ

Час та місце проведення
2 з'їзд Токсикологів України відбудеться 12—14 жовтня 2004 року в Києві на базі Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя та пароплаву "Маршал Кошовий"

Організатор
Товариство Токсикологів України Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя

Організаційний комітет
Проданчук Микола Георгійович (голова)
Жмінько Петро Григорович (заступник голови)
Недопитанська Надія Миколаївна (секретар)
Луценко Світлана Миколаївна (казначей)

Науковий комітет
Проданчук Микола Георгійович (голова)
Бобильова Ольга Олександрівна
Лепьошкін Ігор Васильович
Жмінько Петро Григорович
Кундієв Юрій Ілліч
Трахтенберг Ісаак Михайлович
Балан Галина Макарівна
Шейман Борис Семенович

Наукова програма
Наукова програма буде включати пленарні лекції, доповіді, постерну сесію, дискусії

Наукова тематика
Профілактична токсикологія
Фармакологічна токсикологія
Клінічна токсикологія
Альтернативні моделі в токсикології
Науково-практична конференція "Наукові основи експериментальної та клінічної токсикології"
Науково-практична конференція "Сучасні проблеми токсикології та гігієни застосування пестицидів у народному господарстві"

Ключові дати
Друге інформаційне повідомлення — 1 квітня 2004
Строк надходження тез — 15 липня 2004
Реєстрація 1 вересня 2004

Мова
З'їзд буде проводитись українською, російською та англійською мовами

Проживання
Проживання учасників в каютах пароплаву "Маршал Кошовий"

Секретаріат з'їзду:
03680, Київ, вул. Героїв Оборони, 6. Товариство Токсикологів України
Тел./Факс: (044) 259-76-28
E-mail: utox@medved.kiev.ua
Web site: http://www.medved.kiev.ua

Реєстраційна форма

Після заповнення, цю форму Ви можете відправити факсом, електронною поштою або поштою в секретаріат з'їзду

 


| Зміст |