ХРОНІКА

ІНФОРМАЦІЯ

logo

1. Hауково-практична конференція
"Організація токсикологічної допомоги в Україні"

На виконання рішення І з'їзду Токсикологів України 20-21 травня 2002 р. в Києві на пароплаві "Маршал Кошовий" відбулась науково-практична конференція "Організація токсикологічної допомоги в Україні". На конференції були присутні понад 150 токсикологів, анестезіологів, реаніматологів, хірургів та спеціалістів з інтенсивної терапії практично з усієї України. Актуальність тематики конференції обумовлена, насамперед, зростанням кількості гострих отруєнь хімічними сполуками, що віддзеркалює світові тенденції. Проте проблемам клінічної токсикології досі не приділялося належної уваги, про що свідчить і той факт, що проведена конференція є практично першою за даною тематикою.

Організаційним та діагностично-лікувальним аспектам, а також аналізу стану проблеми гострих отруєнь в Україні була присвячена доповідь головного токсиколога МОЗ України, професора Шлапака І.П. "Гострі отруєння: актуальність і сучасний стан в Україні". На проблемах організації токсикологічної допомоги дитячому населенню зупинився головний дитячий токсиколог МОЗ України Шейман Б.С. Про структуру, функції та завдання токсикологічних центрів, що функціонують в 7 великих обласних центрах України починаючи з 1985 року, розповіла головний токсиколог м. Києва Олексієнко Н.В. Біоетичні аспекти сучасної токсикології висвітлили в пленарній доповіді академік НАН та АМН України Кундієв Ю.І. та академік АМН, член-кор. НАН України Трахтенберг І.М. Проблемам токсикологічної підготовки як лікарів-токсикологів, так і в базовій освіті лікаря була присвячена доповідь голови товариства токсикологів України, професора Проданчука М.Г.

Різні аспекти діагностики та лікування гострих і хронічних отруєнь обговорювались на другому пленарному засіданні. Окреме пленарне засідання було присвячене токсикологічній допомозі при масових отруєннях.

Резолюція
Науково-практичної конференції
"Організація токсикологічної допомоги в Україні"
(20-21 травня 2002 р., м. Київ)

На виконання резолюції І з'їзду Токсикологів України 20-21 травня 2002 р. в м. Києві відбулась науково-практична конференція "Організація токсикологічної допомоги в Україні".

Організаторами виступили: Товариство токсикологів України, Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, Українська дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ", Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги;
за підтримки: Міністерства охорони здоров'я України, Головного Управління медичної допомоги дорослим та дітям, Головного санітарно-епідеміологічного управління, Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення, Головного управління охорони здоров'я Київської міської держадміністрації.

Під час конференції відбулись пленарні засідання: "Організація токсикологічної допомоги", "Діагностика та лікування гострих та хронічних отруєнь", "Токсикологічна допомога при масових отруєннях", постерна сесія "Експериментальна токсикологія", круглий стіл "Проблеми фахової підготовки лікарів-токсикологів".

1. Конференція констатує, що в Україні загальна кількість гострих отруєнь хімічними сполуками не зменшується, спостерігається тенденція до помірного їх зростання, що віддзеркалює світові тенденції. Змінюється структура гострих отруєнь, в більшості переважають медикаменти психотропної дії (снодійні, трициклічні антидепресанти, транквілізатори та ін.), кардіотоксичні (клофелін, антагоністи кальцію, бета-блокатори). Зберігається високий рівень отруєнь алкоголем, наркотичних ком, отруєнь грибами, кров'яними отрутами (чадний газ, метгемоглобінутворювачі), пестицидами. В деяких регіонах (м. Київ) збільшується доля людей літнього та похилого віку серед хворих з гострими отруєннями. Зберігається імовірність випадків масових отруєнь хімічної етіології, особливо в промислових регіонах України.

2. Конференція констатує, що в нашій країні склалась система надання медичної допомоги хворим при гострих отруєннях, що включає в себе лікування хворих у спеціалізованих центрах та відділеннях по лікуванню гострих отруєнь, а також, в переважній кількості, при отруєннях важкого ступеню, у відділеннях інтенсивної терапії загального профілю лікувально-профілактичних закладів, при отруєннях легкого ступеню — в терапевтичних, хірургічних та інших соматичних відділеннях. Надання медичної допомоги включає в себе загальні методи інтенсивної терапії (стабілізація та підтримання функцій життєво важливих органів та систем, протишокові заходи, інфузійна дезінтоксикаційна терапія), антидотну терапію, методи екстракорпоральної детоксикації організму. Встановлено, що методи екстракорпоральної детоксикації організму (гемодіаліз, гемодіафільтрація, ультрафільтрація, гемосорбція, плазмаферез) використовуються як для прискорення елімінації отрути, що потрапила до організму, так і в комплексній терапії при розвитку ендогенної інтоксикації (ендотоксикозу).

3. Конференція рекомендує подальшу науково-методичну розробку та впровадження методів екстракорпоральної детоксикації при лікуванні хворих з екзо- та ендотоксикозами.

4. Конференція відмічає, що використання ефективних та безпечних антидотних препаратів не відповідає стандартам комітету ВООЗ по хімічній безпеці. При наявності відомих та опробованих антидотів, що випускаються вітчизняною промисловістю, таких як налоксон, тіосульфат натрію, унітіол, атропіну сульфат, кисень, ентеросорбенти, відмічається відсутність таких важливих антидотних засобів, як реактиватори холінестерази (аллоксим, діетиксим), флюмазеніл, аміностигмін. 5. Важливим в діагностиці та виборі методу терапії гострих отруєнь є лабораторна ідентифікація отрути. Тому необхідний подальший розвиток лабораторно-токсикологічної служби, розробка положення про лабораторно-токсикологічну службу, науково-методичне керівництво нею, а також професійна підготовка лікарів-лаборантів токсикологічних лабораторій.

Враховуючи досвід та науково-методичні наробки кафедри клінічної біохімії та судово-медичної токсикології Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО), є необхідним:
5.1. Рекомендувати кафедрі клінічної біохімії та судово-медичної токсикології ХМАПО розробити проект наказу МОЗ України "Про службу аналітичної токсикології";
5.2. Визначити для Центральної науково-дослідної лабораторії ХМАПО як пріоритетний науковий напрямок — дослідження по розробці сучасних методів аналітичної токсикології та лікувального моніторингу.

6. З метою оптимізації системи розслідування та ліквідації наслідків гострих групових отруєнь конференція вважає необхідним створення медико-екологічного центру з надзвичайних ситуацій хімічного походження з універсальною базою даних з небезпечних хімічних сполук та мобільною бригадою, що включала б гігієніста, токсиколога, хіміка та клініциста. Конференція констатує необхідність створення інформаційно-консультативних відділень для надання цілодобової оперативної інформації з питань діагностики та лікування гострих отруєнь лікувальним закладам та населенню України в м. Києві, Дніпропетровську, Симферополі та в інших регіонах. Недостатня або відсутня інформація про токсичні характеристики цих речовин затруднює діагностику та лікування цієї патології.

7. Конференція констатує, що пріоритетним на етапах перед- та післядипломної освіти є викладання фундаментальних питань токсикології студентам медичних вузів в рамках програм навчання в вищих медичних учбових закладах.

ІІ. Симпозіум
"Токсикологічні проблеми харчування"

Паралельно з роботою конференції проходив симпозіум "Токсикологічні проблеми харчування".

В роботі симпозіуму взяли участь представники різних міністерств, відомств, установ: Міністерства охорони здоровўя України, Державного Департаменту ветеринарної медицини та Головного управління Державного департаменту продовольства Міністерства аграрної політики України, Національного аграрного університету, Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя, Українського НДІ харчування, Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, Інституту геронтології АМН України. На симпозіумі були присутні представники преси: журналів "Вопросы питания", "М'ясний бізнес", інтернет-видавництва "Ваш персональный доктор", газети "Зеркало недели". Всього зареєстровано 58 учасників симпозіуму.

Заслухано 21 доповідь з актуальних питань якості та безпеки харчових продуктів та харчування населення. В обговоренні взяли участь 18 учасників.

Симпозіум відмітив, що значні соціально-економічні зміни в суспільстві негативно відобразились на стані харчування населення, якості та безпеці харчових продуктів. В доповідях були обговорені сучасні проблеми токсичності нутрієнтів та компонентів харчових продуктів, актуальні питання щодо токсиколого-гігієнічної регламентації в галузі харчування та харчової промисловості, оцінки користі та шкоди від застосування біологічно активних добавок в раціоні харчування.

На симпозіумі була проведена дискусія щодо концепції державної політики в галузі харчування, в якій обговорювались надані проекти концепції Н.М. Вітренко, держав-учасниць СНД, Інституту гігієни і медичної екології ім. О.М.Марзеєва, а також Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя за такими напрямками: соціально-політичні та економічні аспекти достатнього харчування; агротехнологічні перспективи і технологічне забезпечення переробки, збереження та реалізації харчових продуктів; реалізація завдань конкурентоспроможності та державного протекціонізму щодо вітчизняного виробника харчових продуктів на внутрішньому та зовнішньому ринках через політику харчування; місце і роль нових продуктів і технологій, пріоритетність та послідовність державних програм у реалізації державної політики в галузі харчування; перегляд, удосконалення, гармонізація нормативів та регламентів в галузі харчування, оцінки ризику аліментарних факторів, методів ідентифікації і контролю відповідності харчової продукції і продовольчої сировини; нутріціологічні, біологічні особливості збалансованого харчування населення різних соціально-вікових груп, харчування безпечними продуктами.

За результатами роботи симпозіуму постановили:

1. Схвалити доповіді, представлені на симпозіумі;

2. Підготувати документи стосовно методичних підходів до визначення критеріїв токсикологічної оцінки харчових продуктів та оцінки ризику відповідно з прийнятим законодавством країн Європейського Союзу (виконавець — Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя);

3. В подальших дослідженнях приділяти особливу увагу науковому обґрунтуванню заходів стосовно продукції GMO — генетично модифіковані організми (виконавці — МОЗ України, Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя, Національний аграрний університет, інші профільні установи, заклади);

4. Інтенсифікувати роботу щодо впровадження нормативів мікробіологічного забруднення хліба та борошна;

5. Вирішити питання стосовно впровадження гігієнічних нормативів та регламентів застосування харчових добавок. Ввести в дію розроблений проект документу "Регламенти застосування харчових добавок та методи їх аналітичного визначення в харчових продуктах" та встановити строки його виконання;

6. Розробити систему реєстрації БАД та створити державний реєстр БАД. Визначити клінічну базу та розробити методику вивчення та дослідження ефективності дії БАД;

7. З метою покращення державної санітарно-гігієнічної експертизи критичних груп харчових продуктів (спеціальні харчові продукти, тютюн та тютюнові вироби, алкогольні вироби) вважати за доцільне спеціалізацію гігієнічних науково-дослідних закладів МОЗ України для підвищення відповідальності та послідовності дій щодо контролю якості та безпеки зазначеної продукції;

8. Подати прийнятий учасниками варіант концепції державної політики у галузі харчування як такий, що визначає механізми її реалізації та створює належне наукове підгрунтя для досягнення основної мети державної політики — забезпечення доступного, достатнього, якісного, безпечного, здорового харчування.

ІІІ. Симпозіум молодих учених та студенства
"Токсикологія, гігієна та аналітична хімія в профілактичній медицині"

Третім заходом, що був проведений за ініціативою Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя та Товариства Токсикологів України, був вже традиційний симпозіум молодих учених та студентства "ТОКСИКОЛОГІЯ, ГІГІЄНА ТА АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ В ПРОФІЛАКТИЧНІЙ МЕДИЦИНІ", що зібрав 20 молодих спеціалістів з провідних ВУЗів та науково-дослідних установ України. На симпозіумі були представлені лекції провідних фахівців в галузі профілактичної медицини, визнаних в світі науковців: д.м.н., професора Спину Є.І. "ПРИНЦИПЫ И ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПЕСТИЦИД — ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА — ЧЕЛОВЕК" та д.м.н., професора Антипенко Є.М. "МОЛОДИЙ УЧЕНИЙ — ЯКИМ ЙОМУ БУТИ".

З повідомленнями про результати своїх перших наукових досліджень виступили молоді спеціалісти з Київського, Дніпропетровського, Донецького, Вінницького державних університетів, Тернопільської, Харківської медичної академії і господарі — молоді науковці Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя.

Проведення таких конференцій є вагомим вкладом Товариства Токсикологів України в розвиток вітчизняної токсикологічної науки.

Оргомітет


| Зміст |