ХРОНИКА

Новые публикации по токсикологии и смежным дисциплинам

Проданчук М.Г., Мудрий І.В.
Поверхнево-активні речовини в агропромисловому комплексі: екологічно-гігієнічні аспекти

Вийшла з друку монографія М.Г.  Проданчука, І.В. Мудрого Поверхнево-активні речовини в агропромисловому комплексі: еколого-гігієнічні аспекти. —Київ: Наукова думка, 2000. —128 с.

У монографії розглянуто значення поверхнево-активних речовин (ПАР) для різноманітних галузей промисловості та економіки України, зокрема агропромисловому комплексі. Надано їх токсиколого-гігієнічну характеристику та показано вплив на якість довкілля і організм людини. Пропонуються основні критерії оцінки небезпечності ПАР та миючих засобів на їх основі для здоров'я людини, порядок узгодження виробництва та застосування ПАР та миючих засобів, гігієнічні вимоги до упаковки, маркіровки, умов зберігання та застосування миючих засобів в Україні.

Монографія розрахована для гігієністів, санітарних лікарів, токсикологів, виробників ПАР та миючих засобів, працівників агропромислового комплексу.

Заявки щодо придбання книги просимо надсилати на адресу товариства токсикологів: 03022, Київ-22, вул. Героїв Оборони, 6.


| Содержание |