Таблиця 1. Класифікація видів цитотоксичної гіпоксії
ВидПідвидФермент чи механізм
ураження. Отрута
Обумовлена інгібіцією
тканинного дихання
в клітинах
Спричинена інгібіцією
ферментів тканинного
дихання на стадіях перед
циклом Кребса
Гексокіназа, піруватоксидаза
та інші ферменти тканинного дихання.
Іприт, люїзит та інші
алкілуючі отрути
Обумовлена інгібіцією
ферментів тканинного
дихиння циклу Кребса
Аконітаза та інші ферменти
циклу Кребса.
Фторацетат, фторкарбонові
кислоти та інші подібні сполуки
Викликана інгібіцією
ферментів дихального
ланцюжка в мітохондріях —
"мітохондріальний параліч"
Пригнічення цитохромів
та ферментів окислювального
фосфорилювання.
Ціаніди, сірководень
Пов’язана із
блокуванням синтезу
ферментів тканинного
дихання в клітинах
Порушення процесів транскрипції
і трансляції на генетичному рівні
та в рибосомах, порушення
обмінних процесів в клітинах.
Рицин, абрин, іприти, аманітин,
поліхлоровані діоксини
і дибензофурани та інші
Пов’язана із специфічним
порушенням проникності
мембран мітохондрій —
"мітохондріальна
мембранопатія"
Порушення іонних потоків
у біомембранах мітохондрій
та синтезу макроергічних сполук.
Валіноміцин, граміцидин,
строфантин, афлатоксин та інші