Таблиця. Вплив тіотриазоліну на показники кардіо- та гемодинаміки кролів при доксорубіциновій кардіоміопатії (M±m)
Групи тваринЧСС, уд/хвP max, мм.рт.стСАТ, мм.рт.ст.ХОК, мл/хвСІУОК, млСиІЗПОРІЛШРУІЛШД
Контроль
n=12
277±6,0157,5±8,6135,2±4,51115,8±6,73916±2624,0±0,2214,0±0,9410191,4±7817202,6±35625,7±1,218,6±1,1
ДОХ
n=7
271±11,7125±6,8*113±15,6*997,7±88,63531±3183,7±0,3913,3±1,59013,7±10215120,0±423,318,9±1,2*16,6±1,5
ДОХ+ТТЗ
n=5
272±15167,2±21,4**130,4±2,5**1010±27,03230±822,710,4±3,332,9±10,212162,0±20066397,4±189726,5±24,1**16,9±4,5
Примітки: * — p<0,05 порівняно з контролем; ** — p<0,05 порівняно з доксорубіциновою кардіоміопатією