Таблиця 3. Рівні активності ензимів контрольного (інтактного) та захищеного кліноптилолітом від біоцидової інгібіції варіанту (M±m, n=5)
ЕнзимиКонтрольний (інтактний)Дослідний (К+40 мкМ ПХФ+Кл)Різниця
в активностів %
ЛДГ, нМ НАД•H/хв•мг186±15,778,8±6,1*107,257,6
МДГ, нМ НАД•H/хв•мг106 ±14,192,2±4,813,813,0
ІЦДГ, нМ НАДФ•H/хв•мг96,1±9,882,6±4,313,514,1
ФДГ, нМ НАД•H/хв•мг84,4±8,750,8±5,2*33,639,8
Малік-ензим, нМ НАДФ•H/хв•мг41,6±3,929,0±2,4*12,630,3
Аконітаза, нМ цис-аконітату/хв•мг27,3±3,417,2±2,3*10,137,0
Фумараза, нМ фумарату/хв•мг218±17,7137,7±7,0*80,336,8
Примітка: * — відмінність порівняно з контролем (К) достовірна (р<0,05)