Таблиця 2. Протекторна роль кліноптилоліту (Кл) у внутрішньоклітинних ензиматичних реакціях бактеріального комплексу рубця (M±m; n=5)
ЕнзимиКонтроль (К2) (К1+40 мкМ ПХФ)Дослід-2 (К1+40 мкМ ПХФ+Кл)В % до К2
Лактатдегідрогеназа, нМ НАД•H/хв•мг62,4±7,278,8±6,1*126,3
Малатдегідрогеназа, нМ НАД•H/хв•мг71,5±8,292,2±4,8*128,9
Ізоцитратдегідрогеназа, нМ НАДФ•H/хв•мг69,1±5,882,6±4,3*119,5
Форміатдегідрогеназа, нМ НАД•H/хв•мг38,1±4,650,8±5,2*133,3
Малік-ензим, нМ НАДФ•H/хв•мг22,2±2,629,0±2,4*130,6
Аконітаза, нМ цис-аконітату/хв•мг11,7±1,217,2±2,3*147,0
Фумараза, нМ фумарату/хв•мг109±4,2137,7±7,0*126,3
Примітка: * — відмінність порівняно з контролем (К1) достовірна (р<0,05)