Таблиця 1. Дія пентахлорфенолу на активність внутрішньоклітинних ензимів змішаної популяції бактерій рубця (M±m; n=5)
ЕнзимиКонтроль (К1)Дослід-1 (К1+40 мкМ ПХФ)В % до К1
Лактатдегідрогеназа, нМ НАД•H/хв•мг186±15,762,4±7,2*33,6
Малатдегідрогеназа, нМ НАД&@149;H/хв&@149;мг106±14,171,5±8,2*67,5
Ізоцитратдегідрогеназа, нМ НАДФ•H/хв•мг96,1±9,869,1±5,8*71,9
Форміатдегідрогеназа, нМ НАД•H/хв•мг84,4±8,738,1±4,6*45,1
Малік-ензим, нМ НАДФ•H/хв•мг41,6±3,922,2±2,6*53,4
Аконітаза нМ цис-аконітату/хв•мг27,3±3,411,7±1,2*42,9
Фумараза, нМ фумарату/хв•мг218±17,7109±4,2*50,0
Примітка: * — відмінність порівняно з контролем (К1) достовірна (р<0,05)