Таблиця. Вплив 1,2-дихлоретану та нікотинаміду на жирнокислотний склад (%) ліпідів головного мозку щурів (M±m)
Жирні кислотиКонтроль1,2-ДХЕ1,2-ДХЕ+нікотинамід
С14:05,5±0,610,6±0,9*8,3±0,8
С16:031,0±2,031,7±2,133,1±2,5
С18:014,6±1,09,6±1,0*13,2±1,0
С18:120,8±1,512,5±0*18,2±1,3
С18:216,9±1,110,6±0,7*9,9±0,9
С18:30,7±0,081,0±0,050,7±0,05
С20:414,6±1,324,0±1,6*16,6±1,5
Сума насичених ЖК51,1±1,551,9±1,854,6±2,1
Сума ненасичених ЖК48,9±1,548,1±1,845,4±2,1
Сума поліненасичених ЖК32,2±1,335,6±1,6*27,2±2,0
Примітка: * — р < 0,05 по відношенню до контролю