Таблиця 2. Стан систем антиоксидантного захисту печінки щурів за умов отруєння тетрахлорметаном та дії настоянки арніки гірської (М±m; n=6)
Групи тваринМА, мкмоль/г тканиниКаталаза, мкмоль/хв•мг білкаГП, нмоль/хв•мг білкаГВ, мкмоль/г тканиниГ-6-ФДГ, нмоль/хв•мг білкаГР, нмоль/хв•мг білкаГ-S-Т, нмоль/хв•мг білка
Контроль (I)39,81±1,09167,52±9,94284,23±15,46,98±0,228,93±0,254,05±0,2252,19±2,24
ССl4 (II)60,43±3,11*129,15±11,3*397,64±24,18*4,23±0,12*5,72±0,32*2,48±0,15*32,64±1,25*
ССl4+НАГ (III)41,88±2,77164,19±10,7275,93±22,67,16±0,319,16±0,413,95±0,2 44,72±2,16*
Примітка: * — Р<0,05 порівняно з контролем