Таблиця 1. Біохімічні показники плазми крові щурів за умов отруєння тетрахлорметаном та дії настоянки арніки гірської (НАГ) (М±m; n=6)
Групи тваринАЛТ, ммоль/хв•лАСТ, ммоль/хв•лСМП, Е254 нм/г білкаОМБ, Е370 нм/г білкаОМБ, Е430 нм/г білкаЦП, мг/•л Г-S-Т, нмоль/хв мл
Контроль (I)0,64±0,050,89±0,083,05±0,1727,39±1,2119,67±1,27208,32±16,1536,23±2,38
ССl4 (II)3,48±0,15*1,31±0,09*6,43±0,36*39,42±3,44*28,94±1,39*384,12±22,6*79,15±3,34*
ССl4+НАГ (III)0,83±0,07*0,91±0,063,61±0,19*25,86±2,4821,16±1,94279,76±19,4*49,02±2,11*
Примітка: * — Р<0,05 порівняно з контролем