Таблиця 1. Характеристика метричних співвідношень між площею осьових циліндрів та ступенем їх мієлінізації в динаміці розвитку вінкристин-індукованої периферійної нейропатії (M±m, n=42)
Площа осьових циліндрів (мкм2)Після мієлінової оболонки (мкм2)
Контроль3 доба7 доба21 доба
Sa<10,014,63±0,3215,08±0,2815,94±0,28*15,06±0,40
10,0=<Sa<20,026,50±0,3924,23±0,32*26,55±0,51**27,21±0,46
20,0=<Sa<30,038,38±0,7335,24±0,61*35,94±0,8141,26±1,21**
30,0=<Sa<40,043,47±1,5548,95±1,45*51,57±1,26*54,74±1,70*
40,0=<Sa<50,048,03±2,4258,33±1,52*59,62±0,90*63,03±3,10*
Sa>=50,066,80±1,3367,75±1,37**67,77±1,54
відмінність достовірна (p<0,05): * — порівняно з контролем;
** — порівняно з попереднім терміном досліду