Таблиця 3. Вплив нових похідних ариламідів піридинкарбонових кислот на показники залізоініційованої БХЛ у фракціях хроматину з клітин печінки інтактних щурів (n=4—5)
Умови дослідуПараметр БХЛКінцева концентрація ФАС, М
010-710-610-510-4
РХ
Інтактні(контр.)І1
S
32,8±3,4
7156±280
+ПВ-2I1
S
31,0±3,6
6602±310
33,1±6,0
6850±420
+ПВ-3I1
S
27,6±3,0
6000±280*
29,0±4,2
6430±180*
26,11±5,6
6028±344*
+ПВ-4I1
S
24,9±3,8*
5090±440
24,7±4,1*
5403±460*
26,2±1,5*
5980±528*
26,8±2,8
6747±300
+ПВ-7I1
S
26,7±3,6
6056±200
ТАХ
Інтактні (контр.)I2
S
43,2±5,5
4290±300
+ПВ-2I2
S
36,1±5,6
4840±310
39,0±7,0
5020±220
+ПВ-3I2
S
38,1±3,5
3620±210*
40,0±3,2
3700±400
45,2±4,9
3898±410
+ПВ-4I2
S
34,8±3,0
3303±350*
34,0±2,8
3340±320*
37,1±3,7
3201±500*
40,2±4,4
3257±420*
+ПВ-7I2
S
35,0±2,8*
3451±320*
38,3±3,0
3601±260
* — p<=0,05 (у порівнянні з інтактними тваринами)