Таблиця 2. Фізико-хімічні показники фракцій РХ і ТАХ з клітин печінки інтактних та отруєних ТХМ щурів після додавання in vitro вивчених сполук (t = 20°C, n = 5)
Фізико-хімічні параметриСередовищеРХТАХ
Інтактні
(контроль)
Інтоксикація ТХМ
(дослід)
Інтактні
(контроль)
+ТХМ
(дослід)
Кsv, М-1Хроматин
+ПВ-1
+ПВ-2
+ПВ-4
8,8
7,5

9,1
4,5

7,0
6,8
7,7
*7,2
8,7
6,1
9,2
Вірогідність
ІРПЕ(W), ум. од.
Хроматин
+ПВ-1
+ПВ-2
+ПВ-4
0,1
<0,07
<0,07
<0,07
0,14
<0,07
<0,07
<0,07
0,27
0,31
0,24
0,26
0,22


FФК/FФК,контр, від. одХроматин
+ПВ-1
+ПВ-2
+ПВ-3
+ПВ-4
+ПВ-6
1,0
1,08
2,08
*1,13
2,29
*0,97
1,16
1,33
1,29
1,27
1,37
1,1
1,0
0,89
1,13
0,86
1,35
1,0
1,83
0,65
0,94
0,63
1,17
1,17
FЕБ, від. од.Хроматин
+ПВ-1
1,0
0,94
0,94
0,90
1,0
0,86
1,14
1,03
Примітки: (—) — відсутність ефекту гасіння;
FФК, контр. — інтенсивність флуоресценції в хроматині без додавання похідних піридинкарбонових кислот;
* — p <= 0,05 (у порівнянні з інтактними тваринами)