Таблиця 3. Математичні рівняння "структура—активність" для оксимних та безоксимних піридинових солей
№ рівнянняМатематичні рівнянняПорядковий № сполукКоефіцієнт кореляціїКоефіцієнт детермінаціїКритерій ФішераРівень значимості
IЗІ(карбофос)=7,8244-2,2851z/n+4,09153p/s1-70,80010,64013,557<0,13
IIЗІ(карбофос+атропін)=1,2178+5,2763p/s1-80,47860,2291,783<0,23
IIIЗІ(хлорофос)=-3,95+2,035z/n1-70,70930,50315,06<0,07
IVЗІ(хлорофос+атропін)=-7,9313+3,8453z/n-0,0012Mm1-80,92790,860915,47<0,007
V(LD50)=-6110,59+388,73a+3,4Mm1-70,82940,68794,41<0,097
VIЗІ(карбофос)=-0,9391+0,0059Mm1.4.6.70,99640,9927273,41<0,004
VIIЗІ(карбофос+атропін)=-1,3138+0,0074Mm1.4.6.70,84940,72145,18<0,15
VIIIЗІ(хлорофос)=-4,0017+2,056z/n1.4.6.70,79270,62833,38<0,21
IXЗІ(хлорофос+атропін)=8,2437-0,012Mm1.4.6.70,97170,944133,88<0,028
X(LD50)=-8192,39+581,44a+2,92Mm1.4.6.70,99510,990350,81<0,099
Примітки: 1) ЗІ — захисний індекс; 4) z — загальна кількість валентних електронів;
5) n — загальна кількість ядер; 6) s — число s-зв'язків;
7) p — число p-зв'язків; 8) a — число вільних пар електронів; 9) Mm — молекулярна маса сполуки