Таблиця 2. Коефіцієнти кореляції між парами показників, отриманих у щурів при вивченні антигіпоксичної дії унітіолу (n=10)
ПоказникиМаса тілаВихідна ТТ після унітіолуТривалість часу до судомТривалість життя
Маса тіла1,00000,5528-0,18890,27000,2761
Вихідна Т0,55281,00000,24320,08940,0877
Т після унітіолу-0,18890,24321,0000-0,4067-0,3905
Тривалість часу до судом0,27000,0894-0,40671,00000,9990
Тривалість життя0,27610,0877-0,39050,99901,0000