Таблиця 1. Вплив унітіолу на тривалість життя білих мишей в умовах гострої прогресуючої гіперкапнії-гіпоксії (М±m)
Умови дослідуnМаса тіла, гТривалість часу (хв) до появи:
судомзагибелі
Контроль822,65±0,940730,25±1,191532,00±1,1802
Дослід1020,56±0,794141,55±2,106142,65±2,1370