ВІД РЕДАКЦІЇ

Ювілей
До 70-річчя з дня народження професора В.І. Ципріяна

30 жовтня 2007 року виповняється 70 років від дня народження відомого представника славетної школи гігієністів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця — Віктора Івановича Ципріяна.

Дитячі та юнацькі роки майбутнього професора пройшли в м. Києві. Після отримання атестату зрілості та робітничого стажу Віктор Іванович поступив на перший курс санітарно-гігієнічного факультету Київського медичного інституту.

В ті роки в Київському медичному інституті працювали вчені зі світовими іменами. Серед них Р.Д. Габович, Г.Х. Шахбазян, І.П. Барченко, Є.Г. Гончарук та інші. Саме ці талановиті вчені спонукали працелюбного хлопця до заняття наукою. Першу наукову доповідь В.І. Ципріян зробив на четвертому курсі. Здібності, цілеспрямованість та наполегливість В.І. Ципріяна зробили його одним із кращих студентів санітарно-гігієнічного факультету.

Відмінне навчання Віктор Іванович вдало поєднував із науковою та громадською роботою, про що свідчать дві урядові нагороди "За освоение целины" та "Участник юбилейной жатвы", які були отримані ювіляром ще під час трудового семестру.

У 1965 році Віктор Іванович закінчив з відзнакою санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту і був залишений для подальшого навчання в аспірантурі при кафедрі комунальної гігієни, працював на кафедрі комунальної та пропедевтичної гігієни, завідував кафедрою гігієни харчування, де пройшов шлях від аспіранта до професора.

Ципріян В.І. є освіченим вченим, вмілим експериментатором, талановитим дослідником, чудовим лектором і вимогливим викладачем, який пройшов школу відомого вченого Р.Д. Габовича. Віктор Іванович у 1969 р. захистив кандидатську дисертацію "Влияние фтора питьевой воды на возрастные изменения процессов регуляции". Під керівництвом академіка Є.Г. Гончарука активно працює над докторською дисертацією, яку захищає у 1979 р. за темою "Экспериментально-теоретическое обоснование гигиенических мероприятий по защите источников водоснабжения и питьевой воды от загрязнения пестицидами".

Коло наукових інтересів В.І. Ципріяна надзвичайно широке. На початку свого наукового шляху та педагогічної діяльності Віктор Іванович з успіхом займався науковою та викладацькою роботою на кафедрі комунальної та пропедевтичної гігієни, що дало змогу прийняти участь у розробці та впровадженні нових технологій у галузі охорони навколишнього середовища від забруднення стічними водами та твердими відходами "Санитарная очистка населенных мест", 1973 р., "Очистка питьевых и сточных вод от ядохимикатов", 1975 р., "Гигиенические основы почвенной очистки сточных вод", 1976 р. Віктор Іванович є власником патенту "Спосіб глибокого очищення стічних та поверхневих вод та пристрій для його здійснення" №17757А, 1997 р.

Професор В.І. Ципріян визнаний методист вищої школи, що підтверджується його участю в підготовці таких сучасних підручників, як "Общая гигиена" (2000), "Загальна гігієна" (1995), "Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене" (1997, 1990), "Лабораторное исследование внешней среды" (1978). За підручник "Загальна гігієна" колектив авторів, у складі яких був професор В.І. Ципріян, отримав Державну премію України в галузі науки і техніки.

Після обрання В.І. Ципріяна (1987 р.) на посаду завідувача кафедри гігієни харчування за порівняно короткий термін кафедра стала базовою, забезпечивши учбовий процес типовими навчальними планами та програмами, підручниками і методичними посібниками. Під редакцією В.І. Ципріяна вийшов перший україномовний підручник "Гігієна харчування з основами нутриціології" (1999). Кафедра стала міжфакультетською. У програмі підготовки фахівців лікувальної справи був введений курс "Харчування здорової та хворої людини", для викладання якого був у співавторстві із В.І. Ципріяном підготовлений підручник "Нутриціологія", 2001 р., та курс лекцій "Оздоровительное и диетическое питание", 2001 р.

Наукові досягнення В.І. Ципріяна та його учнів пов'язані із вивченням стану фактичного харчування населення різних регіонів України, оцінкою рівня трансаліментарного шляху навантаження організму людини важкими металами та радіонуклідами, розробкою заходів з профілактики нутрієнтних дефіцитів в умовах дії несприятливих чинників навколишнього середовища.

Наукові дослідження В.І. Ципріяна спрямовані на підвищення специфічної дії раціонів харчування та дієт за рахунок включення спеціальних продуктів харчування та біологічно активних добавок на основі природних речовин з парафармакологічними властивостями (зародки пшениці, джерела каротиноїдів, токоферолів та жирних кислот родини w-3, цикорій, проросле зерно, альгінати, висівки, геністеін сої, стевія, біофлавоноїни) для первинної та вторинної профілактики аліментарних захворювань, забезпечення екологічно захисного харчування. Вагомий внесок зроблений В.І. Ципріяном для аліментарної профілактики антиоксидантної недостатності обмінних процесів, що виникають під впливом радіації, ожиріння, залізодефіцитних станів та онкологічних захворювань. Принципова новизна цих досліджень підтверджується деклараційними патентами та позитивними висновками по заявках. Для практичної реалізації цих напрямків аліментарної профілактики за участю В.І. Ципріяна розроблена рецептура та технологія виробництва, встановлені показники безпеки та біологічної цінності понад 60 харчових продуктів. Науково-практичні розробки В.І. Ципріяна знайшли відображення у таких виданнях, як "Принципи здорового харчування" (2001), "Профилактическое питание в онкологиї" (2001), "Биологически-активные добавки к пище для профилактики и комплексной терапии профессиональной патологии" (2002), "Опухоли молочной железы"(2003).

МОЗ України затвердило навчальний план та програму курсу інформації і стажування за темою: "Дієтичні добавки"(1999). Для Фонду соціального страхування В.І. Ципріян розробив "Положення про забезпечення потерпілих та інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання додатковим харчуванням" (2003).

Творчий потенціал професора Ципріяна В.І. реалізовано у 234 наукових працях, серед яких 10 підручників та учбових посібників, 6 монографій, 11 авторських свідоцтв і патентів, 25 методичних та інформаційних матеріалів для працівників санітарно-епідеміологічної служби. Наукова школа професора В.І. Ципріяна налічує 9 кандидатів та одного доктора медичних наук.

Професор В.І. Ципріян є членом спеціалізованих рад "Гігієна" — 14.02.01 та "Товарознавство харчових продуктів" — 05.08.15.

З 1995 р. Віктор Іванович є незмінним головою Проблемної комісії АМН та МОЗ України "Гігієна харчування" та головою Комісії з нормування та регламентування хімічних та біологічних речовин у харчових продуктах та продовольчій сировині Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України.

В.І. Ципріян у 1999 р. пройшов стажування у США щодо безпеки продуктів харчування. Є дійсним членом Міжнародної академії "Нутриціологія".

Професор В.І. Ципріян є відомим в Україні і за її межами вченим в галузі профілактичної медицини, підтримує тісні зв'язки з ЮНІСЕФ та кафедрою нутриціології Російського університету Дружби народів.

Талановитий вчений, чудовий лікар-гігієніст, яскравий педагог, прекрасна інтелігентна людина — так про нього відгукуються студенти та інтерни, які навчались на кафедрі гігієни харчування.

Редакційна колегія


| Зміст |