institute

activities annouces services contacts zvitnist preventing corruption journals miscellanea
 
 
ufireg
oov.ecohyntox
Florian Yuriev
ОГОЛОШЕННЯ

       Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, medved.kiev.ua, т.: (044) 258-47-73, e-mail: office.medved@gmail.com оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу «Орган з оцінки відповідності «ЕКОГІНТОКС» (1 ставка).
       Вимоги до учасників конкурсу: доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше десяти років досвіду роботи за профілем Наукового центру, за останні 10 років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.
       Перелік необхідних документів для участі у конкурсі:
       1. Письмова заява на ім’я керівника про участь у конкурсі, написана власноруч.
       2. Копія документа, що посвідчує особу.
       3. Заповнена особова картка (встановленого зразка).
       4. Автобіографія.
       5. Копія трудової книжки.
       6. Копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
       7. Перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях.
       8. Письмова згода на обробку персональних даних.
       Заяви та документи приймаються з «01» лютого 2019 року по «02» березня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6 начальником відділу кадрів Скопич Наталією Григорівною.


sbornik tezisov ukrainian toxicology society medical sites in ukraine
 


© Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України, 1999-2016